Llicències

Nosaltres hem escollit una llicència Creative Commons. Hem triat la llicència BY-NC-SA. Això vol dir que pots copiar, difondre i remesclar els nostres continguts a internet, sempre i quan no n’obtinguis un benefici econòmic i sempre utilitzis el mateix tipus de llicència, és a dir, CC-BY-NC-SA.