Com funciona?

Les diferències entre la impressora de paper i la de 3D són moltes i diverses, però la més important és que afegeix la dimensió de profunditat. Una impressora de paper imprimeix en dues dimensions (amplada i alçada) i, en canvi, una impressora 3D imprimeix objectes en tres dimensions (amplada, alçada i profunditat).

Parts comunes d’una impressora 3D:

  • Base/llit d’impressió: És el suport en el qual el model reposa al llarg del procés d’impressió. Aquest suport pot ser calent (des de 40ºC fins a 100ºC) o fred segons el tipus de plàstic utilitzat amb la finalitat que la base del model 3D no es mogui mentre s’està imprimint.
  • Extrusor: És la part mecànica que “enganxa” el filament de plàstic i l’arrossega cap a la terminació tèrmica.
  • Terminació tèrmica: És una peça complexa formada per un escalfador, un sensor tèrmic i un petit extrusor que expulsa el plàstic fos en forma de filament.
  • Filament de plàstic: El filament de plàstic correspondria a la tinta de la impressora de paper. Si la impressora de paper expulsa tinta, la impressora 3D expulsa el filament de plàstic fos. Hi ha diferents tipus de filaments de plàstic. El més utilitzat és el PLA, un plàstic biodegradable derivat del tubercle o del blat de moro. Necessita una temperatura de fusió de 180ºC – 220ºC i desprèn una olor semblant a les crispetes. En el moment que el filament de plàstic fos entra en contacte amb l’aire es refreda i recupera l’estat sòlid.