Software de la nostra impressora

Utilitzem un software que es diu UP3, aquest programa és el que ens permet imprimir figures a través de l’ordinador.

Un dels avantatges de la UP3 és que el programari gestiona de forma bastant automatitzada la impressió dels models 3D. Només cal carregar el model en format STL, ajustar la qualitat i la mida i imprimir.

Vídeo de com funciona.